BulgarianEnglish

Доставка на газ за индустрията

Поради високата си калоричност пропан-бутана е предпочитан и подходящ за промишлени предприятия от металургичната, керамичната, стъкларската, текстилната, хартиената и много други индустрии, при които е от особено значение точният контрол на температурата, лесното съхранение на енергоносителя и чистото изгаряне. Както и останалите нефтопродукти, пропан-бутанът също намира приложение като суровина в химическата промишленост. Според нуждите на промишленоста, складовия транспорт, селското стопанство и други индустрии, доставяме бутилиран газ пропан-бутан в нови, олекотени, композитни бутилки, които улесняват транспортирането и преноса им, както и гарантират вашата безапоснаст при използването им.

Call Now Button

Безплатна доставка на Газ от
Ултра Газ

0800 20 900*
* безплатен номер за цялата страна
close-link

„Ултра Газ“ ЕООД предлага напълно безплатни доставки на газ пропан-бутан за дома или бизнеса на територията на гр. София и североизточна България.

0800 20 900

Доставка