BulgarianEnglish

Правила за безопасност при ползване на газови бутилки

Ето някои препоръки, за безопасността ви през отоплителния период:

 1. Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение. Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
 2. Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
 3. Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
 4. Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
 5. Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно.
  С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.
 6. В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.
 7. Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това газостанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. Периодично той трябва да се подлага на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти.
 8. Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост.
 9. Всяка профилактика, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.
 10. Не затопляйте допълнително газовата бутилка при ползване!
 11. Гаражите за автомобили с автомобилни газови устройства (АГУ) трябва да имат постоянно действаща вентилация.
  Подземните гаражи, в които могат да се паркират автомобили с АГУ, трябва да имат  вентилация, осигуряваща най-малко трикратен въздухообмен за час, автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение и газсигнализатори!

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

Безопасност
Call Now Button

Безплатна доставка на Газ от
Ултра Газ

0800 20 900*
* безплатен номер за цялата страна
close-link

„Ултра Газ“ ЕООД предлага напълно безплатни доставки на газ пропан-бутан за дома или бизнеса на територията на гр. София и североизточна България.

0800 20 900

Доставка