Доставка на газ за Отопление в промишлеността

Доставка на газ за Отопление в промишлеността

Използването на Бутилирана газ е подходяща за отопление на оранжерии, халета, промишлени помещения, строежи и др.

Бутилираната газ е екологичен продукт с висока ефективност. Ултра газ ще Ви научи как пропан- бутана да повиши Вашата ефективност. Използването бутилирана газ в студения сезон дава възможност за автоматизиране на процеса на отопление. Опции за регулиране на интензивността на топлоснабдяването в различни зони, позволява гъвкав производствен график и икономии.